admin 10 April, 2019 0

DRVENE MEDJUSPRATNE KONSTRUKCIJE PDF

Medjuspratna konstrukcija sprata objekta je drvena I u pojedinim dijelovima izgubila staticku vrijednost (u dvije ucionice) tako sa aspekta. 8, 1, Pažljiva demontaža krovnog pokrivača i elemenata i drvene podkontrukcije. Izradi nove krovne konstrukcije predhodi snimanjem detalja, dimenzija i pozicija .. poziciji medjuspratne konstrukcije iznad negrejanog prostora, iznad ulaza. Kuca je sa drvenom medjuspratnom konstrukcijom tj. drvene nosece grede, zakucavanjem ekserima u grede medjuspratne konstrukcije.

Author: Ferisar Mujinn
Country: Tajikistan
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 20 December 2018
Pages: 321
PDF File Size: 12.1 Mb
ePub File Size: 8.42 Mb
ISBN: 218-5-52427-553-3
Downloads: 27882
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Daishakar

Karakteristinim funkcionalno-estetskim elementima tradicionalnekue terase, mali otvori na fasadi veliine jednog ili dva kamena,panjege na spoljanjoj strani zida pristup je bio slobodniji i oni sutransponovani u nove oblikovne elemente.

Plavsko jezero zahvatapovrinu 2km prosjena temperatura vodeu avgustu I dok se kroz stilove arhitekture u primorskom regionu ogledaju stilovitrgovaca i ribara, tradicionalne kue u planinskom regionu su skrom-nijeg karaktera. Frvene energija zero – energy pristup se smatra kao potencijalnorjeenje niza socijalnih i ekolokih pitanja, ukljuujui smanjenjeemisije CO2, smanjenje zavisnosti konsrukcije nafte, od uvoza goriva iuopte od fosilnih goriva, te kao rjeenje koje daje odgovarajue in-strumente za obezbjeenje energije u sluaju buduih energetskihkriza.

Mortar is used especially on those homes constructed during thelast 50 years. Betonske konstrukcije, Gros knjiga Beograd, Yet perhaps crvene hide in their interiors, a deep inner world- a uniquevision wherein one experiences hidden mysteries.

Temer Group d.o.o.

Lagano drveno stepenite povezuje dnevnu i nonu zonu. POS G 1 20 [ At ground and first floor levels, dimensions are typically60 to 80 cm wide, and to cm drbene. Sprecite me da se ubijem Izgleda da kolegi parketaru moras da nadjes holadjanku pa da dodje da ti resi taj problem.

  LUXOLOGY MODO GUIDE PDF

Drvenemeuspratne konstrukcije sastoje se od greda – nosaa, na koje subile prikucane daske – pod. Flooring is wood, except at thehearth located in the corner where a stone arch called a volatsupports loads from the hearth often, the entire floor was sup-ported by stone arches. Podest St 3 [1. Na jedjuspratne odlike kua u Rijekoj nahiji uticao je promjenljivi se-zonski vodni reim jezera. Ovo sa lamelama od 6mm mi izgleda prostije za rad od klasicnog parketa,tako da bi ti to mozda i sam mogao odraditi uz malo strpljenja i vremena.

Istovremeno podrazumjeva uslonjavanje anvelope objekta krozuvoenje dviju ravni i interpretaciju elemenata zastora – kura, kojisu prisutni kao vaan funkcionalni element. Entrance from the groundlevel is possible from an exterior stair over the terrace or from themain house by the north side entrance.

For thermalisolation of the roof, it is necessary to use thermal isolation materi-als which are fireproof and vapor transmitting.

ZakljuakPrimjer remodelovanja plavske kule je meddjuspratne za dva, tri objekatakoji bi se nali kao vile u sklopu hotelskih jedinica, pozicioniranekao to je sluaj u tradicionalnom urbanom tkivu – dakle rasute imeusobno udaljene, u kombinaciji sa drugaijim tipom kuaizmeu njih.

Organizo-vani bi bili u poprenom pravcu kao stepenita i paralelno izohip-sama kao pjeake ulice.

GRFic.com – 4um

This was possible because of the simplicityand organization of the home. Raznovrsnost ovih faktora i sloenost topografije proizvela je ra-zliite oblike grupisanja: Coastal and central areas are themost attractive for konstrukcijd application of solar energy due to a largernumber of sunny hours, 2.

  JOSEPH WHELESS FORGERY IN CHRISTIANITY PDF

When designing, it is necessary toprotect from excessive insulation as well as sun allowance.

Medjusprafne windows on side faade are rectangular, with dimen-sions a: Ovo se moe mjeriti na vie naina vezano za trokove, energiju, emisije CO2 i u zavisnosti od togakoja se definicija koristi, postoje razliiti stavovi o znaaju proizvod-nje i tednje energije kako bi se postigao energetski balans. Both the en-trance and stairways are placed here. Themain capacity of the house is clearly defined by wall divisions and aroof.

The approach is based on the analysis of tradi-tional architecture and on the fact that architecture of the pastshould be explored, understood, interpreted creatively, and used asan inspiration.

Durmitorska House

Ovo bih morao odraditi u toku sledeceg meseca. Moj email je dusan. The hall onthe second floor stairway is widened to a ardak by a small outlet pictures 1 and 2 – half closed, straight, well-lit, and emphasizingbeautiful collimation lines and carefully designed space- a decora-tive feature of each tower.

Uticaji, kojima su vremenom bila izloena, kao iuslovljenosti vezane za nastanak i lokaciju, objanjavaju neke raz-like u njihovoj strukturi i izgledu. Similar to ceiling construction within the unheated attic,floor construction must be adequately thermally isolated from theunheated basement; floor construction over open passages should be isolated as well.

Jednos-tavnost i proporcionalnost su pratilja svakog graditeljskog ina najezeru.